Öka i Axis

Datum: 2007-02-09 14:08

Öka

Axis

SEB rekommenderar öka i Axis.

SEB rekommenderar öka i Axis. Axis redovisade en stark rapport som överträffade förväntningarna stort, enligt SEB. Inför 2007 ser Axis en marknad med god utvecklingspotential, men med en intensifierad konkurrenssituation, enligt SEB. Axis hänvisar till marknadsanalysinstitut som spår att marknaden kommer att växa med 40 procent årligen de närmaste åren, enligt SEB. Bolaget signalerar också fortsatt god utvecklingspotential, men med hårdare konkurrens, enligt SEB.
Kurs då rekommendationen gavs:
102 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser