Öka i Assa Abloy

Datum: 2005-01-04 14:55

SEB Enskilda Banken rekommenderar sina kunder att öka innehaven i Assa Abloy.

SEB Enskilda Banken rekommenderar sina kunder att öka innehaven i Assa Abloy. SEB menar att de ökade bygginvesteringarna i den offentliga sektorn i USA gynnar Assa, då bolagets viktigaste USA-delar är utbildning och hälsovård. För det fjärde kvartalet spås en stark rapport. En kassaflödesbaserad värdering av bolaget, ger enligt banken en riktkurs på 120 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
114,75 kr
Riktkurs:
120 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser