Öka i Assa Abloy

Datum: 2008-08-04 12:27

Handelsbanken rekommenderar öka i Assa Abloy

Handelsbanken höjer riktkursen i Assa Abloy till öka från tidigare minska men riktkursen behålls på 90 kronor. Under tredje kvartalet kommer råmaterialinköpen att öka jämfört med förra kvartalet, enligt Handelsbanken. De negativa valutaeffekterna och den geografiska spridningen tillsammans med utspädning från förvärv innebär en låg hävstång i rörelsen under årets andra halvår, enligt Handelsbanken. Det var därför väntat att bolaget skulle dra igång ett omstruktureringsprogram och att guidningen skulle sänkas, enligt Handelsbanken. Konsensusförväntningarna har kommit ned vilket gör att risken för bakslag minskat, enligt Handelsbanken. Dessutom är värderingen på historiskt attraktiva nivåer, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
84,125 kr
Riktkurs:
90 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser