Öka i Alfa Laval

Datum: 2004-10-22 10:13

SEB Enskilda Banken rekommenderar öka i Alfa Laval.

SEB Enskilda Banken menar att försäljningen och orderingången var i nivå med vad som var väntat medan räntenettot var klart sämre och kostnaderna klart högre än vad som var väntat. Resultatet var nästan 10 procent sämre än vad som var väntat, menar SEB. Vidare menar banken att aktievärderingen inte är hög men att det nu saknas triggers, vilket medför att aktien kan bli tråkig.
Kurs då rekommendationen gavs:
99,125 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser