Öka i Alfa Laval

Datum: 2008-07-09 11:47

Handelsbanken Capital Markets rekommenderar öka i Alfa Laval

Handelsbanken Capital Markets rekommenderar öka i Alfa Laval. Banken förväntar sig en organisk tillväxt om 5 procent hjälpt av segmentet Marine & Diesel samtidigt som banken är optimistiska gällande lönsamheten och det prognostiseras en rörelsemarginal om 21,6 procent, enligt Handelsbanken. Bolagets fasta kostnader uppgår endast till 25 procent av intäkterna samtidigt som kostnader för försäljning och administration har förbättrats de senaste åren, enligt Handelsbanken. Nuvarande värdering indikerar en betydande försämring av lönsamheten, vilket anses vara överdrivet, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
89,5 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser