Öka i Active Biotech

Datum: 2003-09-17 20:39

Kaupthing Bank rekommenderar sina kunder att öka innehaven i Active.

Den nu avslutade fas II-studiens primära mål var att uppvisa effekt med hjälp av magnetröntgen (MRI) på sjukdomsaktivitet i hjärnan, vilket nu uppnåtts. Kaupthing Bank pekar på att Active Biotechs substans (Laquinimod) kan bli det första MS-läkemedlet i tablettform, vilket vore en ordentlig framgång. Trots den senaste tidens kursuppgång anser banken att det finns ytterligare potential i kursen och sätter riktkursen till 60 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
49,1 kr
Riktkurs:
60 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser