Oförändrade utsikter

Datum: 2009-11-18 09:41

Behåll

Alfa Laval

Under

Under Alfa Lavals kapitalmarknadsdag i Köpenhamn igår framkom inte särskilt mycket nytt, frånsett uttalanden om prishöjningsförberedelser under 2010 för att kompensera för högre råmaterialskostnader. Utsikterna för Q410 upprepades och bolaget förväntar sig en försäljning om SEK 26bn för helåret 2009 och Erik Penser förväntar sig SEK 25,7bn.
Kurs då rekommendationen gavs:
90,85 kr
Riktkurs:
85 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser