Obligationsmarknader i tillväxt

Obligationsmarknader i tillväxt

Publicerad 2012-10-12 07:00:00

Placeringar Eurokrisen och oron för världsekonomin har pressat ned avkastningarna på statsobligationer utgivna av länder som USA, Tyskland och Storbritannien ned på historiskt låga nivåer. När det gäller korta löptider har det till och med hänt att de ges ut med negativa räntor.

Det är därför lätt att förstå att det börjar pratas om en bubbla när det gäller dessa obligationer konstaterar Threadneedle investments i ett marknadsbrev.

Men även om det skulle finnas en bubbla så innebär det inte att alla obligationer är ointressanta placeringar hävdar finanshuset. Det gäller bara att lyfta blicken. Det Threadneedle syftar på är obligationer utgivna av tillväxtländer samt även företagsobligationer utgivna av företag i dessa länder.

Medan stora delar av Europa befinner sig i vad som liknar en oändlig recession och USA ännu så länge befinner sig i början av sin återhämtning finns det gott om tillväxtländer med starka finanser som växer snabbt.  Även bland företagen i tillväxtländerna är balansräkningarna överlag goda.

Privata Affärers fondskribent Sofia Ullerstam håller med om att det finns intressanta placeringsmöjligheter bland tillväxtländerna till en hyfsat låg risk. Hon varnar dock för att de flesta fonderna inom sektorn är ganska nya och oprövade och att valutorna kan spela ett spratt.

– Jag gillar Fidelity Emerging Markets Debt som finns valutasäkrad i svenska kronor. Fonden äger statsobligationer i bland annat Venezuela, Ryssland och Mexiko och har gått upp med 17 procent i år. Templeton Emerging Markets Bond SEK Hdg är ett alternativ med statsobligationer. När det gäller företagsobligationer gillar jag Sparinvest Emerging Corporate Bonds SEK, som är valutasäkrad, säger Sofia Ullerstam.

Även om Threadneedle gillar marknaden så varnar man för att det finns risker.  En skarp global ekonomisk inbromsning är en sådan. En kraftig tillbakagång i Kina en annan. En eskalerande eurokris en tredje. Allt detta skulle kunna påverka hela den globala ekonomi, inklusive räntemarknaderna i tillväxtländerna. Threadneedle ser dock inte detta som något huvudscenario.

Andra potentiella hot är inflation, i spåren av mindre strikt finans- och penningpolitik samt de för många tillväxtländer ständigt närvarande politiska riskerna. Med allt detta sagt menar man dock att tillväxtländerna ändå är attraktiva, särskilt om man ser på alternativen som de mer eller mindre krisande länderna i väst erbjuder.