Oattraktiv relativvärdering

Datum: 2009-12-21 17:02

Swedbank

Swedbank sänker rekommendationen till Minska från Neutral och sänker riktkursen med 20 kr till 120. Banken anser att bolagets rapporterade tillväxt på 9 % redan är inprisad i aktiekursen och att Skistar handlas i nivå med OMX, om man ser till 2010 års multiplar. Swedbanks estimat för VPA-tillväxten 2011 och 2012 är osäker och eftersläpande gentemot förväntad tillväxt för OMX. Eftersom det inte kommit in några positiva nyheter inför andra kvartalet och en oattraktiv relativvärdering nedgraderas bolaget.
Kurs då rekommendationen gavs:
129,625 kr
Riktkurs:
120 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser