CHR HANSEN: UPPREPAR PROGNOS FÖR HELÅRET

2018-01-12 08:08:55

STOCKHOLM (Direkt) Chr Hansen upprepar sin prognos för helåret 2017/18 efter att ha redovisat rapporten för det första kvartalet.

Detta innebär att organisk försäljningstillväxt ska ligga i spannet 8-10 procent och att den justerade rörelsemarginalen ska ligga kring 28,9 procent.

Under första kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 10 procent (11) och den justerade marginalen sjönk till 25,4 procent (27,1). Både försäljning och justerad rörelsemarginal var något under Inquiry Financials konsensus.

Att den justerade rörelsemarginalen var något lägre än fjolårets förklaras främst av en fastighetsförsäljning i Argentina under jämförelseperioden, negativa valutaeffekter samt kostnader för att starta ny produktionskapacitet.

"Den nya kapaciteten producerar före plan och vi räknar med att se förbättrade marginaler från detta vid utgången av det finansiella räkenskapsåret", säger vd i rapporten.Kristine Trapp +46 8 5191 7927
Nyhetsbyrån Direkt


Direkt-SE