Thule Group (publ) - Bokslutskommuniké fjärde kvartalet, oktober-december 2017

2018-02-13 07:45:00
Fjärde kvartalet
Helåret

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.thulegroup.com

 (http://www.thulegroup.com/)Telefonkonferens
En kombinerad press- och analytikerkonferens med Magnus Welander, vd och koncernchef, samt Lennart Mauritzson, CFO, hålls idag den 13 februari, 2018, kl 10:00 (CET). Telefonkonferensen hålls på engelska.
Information om telefonkonferensen finns tillgänglig på www.thulegroup.com

---
Denna information är sådan information som Thule Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018 kl. 07.45 CET.
---

----------------------------------------------------------------------

[1] (https://thulegroup-my.sharepoint.com/personal/fredrik_erlandsson_thule_com/Documents/Documents/Finansiell%20information/Del%C3%A5rsrapporter/2017/Q4%202017/Pressmeddelanden/20180213%20Pressmeddelande%20Bokslutskommunike%20Thule%20Group%20(publ)%20kv%204%202017.docx#_ftnref1) Uppgifterna avser kvarvarande verksamheter, exklusive Specialty segmentet som avyttrades i juni 2017, vilken utgör avvecklad verksamhet.

[2] (https://thulegroup-my.sharepoint.com/personal/fredrik_erlandsson_thule_com/Documents/Documents/Finansiell%20information/Del%C3%A5rsrapporter/2017/Q4%202017/Pressmeddelanden/20180213%20Pressmeddelande%20Bokslutskommunike%20Thule%20Group%20(publ)%20kv%204%202017.docx#_ftnref2) Baserat på total verksamhet, dvs kvarvarande såväl som den verksamhet som avyttrats i juni 2017.

---

Om Thule Group
Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder bolaget produkter inom produktkategorierna Sport&Cargo Carriers (t.ex takräcken, takboxar, hållare för cykel-, vatten- och vintersport som transporteras med bil), Packs, Bags & Luggage (t.ex. dator- och kameraväskor, vandringsryggsäckar, resväskor), Active with Kids (t.ex cykelkärror, barnvagnar, barncykelstolar), RV Products (t.ex markiser, cykelhållare och tält för husbilar och husvagnar).
Thule Group har cirka 2 200 anställda vid 9 produktionsanläggningar och 35 försäljningskontor över hela världen. Produkterna säljs på 140 marknader och försäljningen under 2017 uppgick till 5,9 miljarder kronor.
www.thulegroup.com  

http://news.cision.com/se/thule-group/r/thule-group--publ----bokslutskommunike-fjarde-kvartalet--oktober-december-2017,c2451230

http://mb.cision.com/Main/1701/2451230/791150.pdf

http://mb.cision.com/Public/1701/2451230/9838971646c9c22b.pdf

---

Vid frågor vänligen kontakta
Fredrik Erlandsson
SVP Communications och Investor Relations
Tel: 070 309 00 21
E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com

Cision