PROSTALUND: FÖRETRÄDESEMISSION 13 MLN KR

2018-01-12 08:36:56

STOCKHOLM (Direkt) Prostalund har beslutat att genomföra en företrädesemission på högst 3.424.513 aktier till en teckningskurs om 3:80 kronor styck.

Fulltecknad företrädesemission tillför Prostalund totalt cirka 13,0 miljoner kronor före emissionskostnader.

Prostalund har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 3 miljoner kronor samt garantiteckning om 2,1 miljoner kronor.

Emissionslikviden är avsedd att finansiera bland annat CE-märkning och marknadslansering av den nya versionen av Coretherm samt finansiera marknadsexpansion, dels inom Skandinavien och dels internationellt till Kina. Härutöver är företrädesemissionen avsedd att finansiera rörelsekapital.Kristine Trapp +46 8 5191 7927
Nyhetsbyrån Direkt


Direkt-SE