DORO: SÄMRE 4 KV SOM VÄNTAT EFTER VINSTVARNING, GER UTDELNING

2017-02-17 08:12:30

STOCKHOLM (Direkt) Telefontillverkaren Doro redovisar ett resultat efter skatt på 11,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (42,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:49 kronor (1:82).

I resultatet ingår omstruktureringskostnader på 20,6 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 599 miljoner kronor (623), medan orderingången var 572 miljoner kronor (528).

Rörelseresultatet blev 20,3 miljoner kronor (58,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,2 miljoner kronor (32,1).

Bolaget kom med en vinstvarning för 2016 i början av december 2016.

En utdelning om 1:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2016 (0:00).Kristine Trapp +46 8 5191 7927
Nyhetsbyrån Direkt


Direkt-SE