YIT: TAR KOSTNAD FRÅN OMVÄRDERING I BALANSRÄKNINGEN

2018-01-12 11:02:26

STOCKHOLM (Direkt) YIT omvärderar kontinuerligt vissa poster i sin balansräkning och meddelar på fredagen att detta leder till kostnader på högst 20 miljoner euro 2017.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med att YIT offentliggör preliminära utfallet för vissa nyckeltal helåret 2017.

YIT har sett över värdena på vissa poster i balansräkningen i Finland och Litauen. Detta, tillsammans med att omvärderingarna endast var marginella i Ryssland, gör att YIT nu räknar med att boka 14 miljoner euro som mest.

Vidare uppgår justeringen av poster relaterade till det planerade sammangåendet mellan YIT och Lemminkäinen till cirka 2 miljoner euro under fjärde kvartalet. Under hela 2017 uppgår de justerade posterna kopplade till fusionen till cirka 6 miljoner euro totalt.

Omvärderingen av posterna minskar rörelseresultatet men påverkar inte justerat rörelseresultat, som är det mått som YIT ger prognos på. Inte heller får omvärderingen av balansräkningsposter någon effekt på kassaflödet 2017, enligt bolaget.Kristine Trapp +46 8 5191 7927
Nyhetsbyrån Direkt


Direkt-SE