Nyemission väntar

Datum: 2009-11-05 10:20

Det är numera fyra fem år sedan som Elanders visade goda vinster och det tillsammans med den höga finansiella risken gör att Veckans Affärer säljrekommenderar aktien.

Värderingen i förhållande till försäljningen ses som låg, men tryckerikoncernen är ordentligt skuldsatt med en nettoskuld på 836 miljoner kr. VA menar att risken för en rejäl nyemission nära förestående. Vägen till lönsamhet för Elanders tycks vara lång och innan dess väntas det bli en nyemission som späder ut de befintliga aktieägarna rejält.
Kurs då rekommendationen gavs:
40,5 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser