Nya produkter ska möta kommande efterfrågan

Datum: 2010-03-26 13:26

Handelsbanken

Handelsbanken Capital Markets träffade VD:n för Nibe Industrier vid Nordbyggsmässan i Stockholm, där bolagets nya produktlinjer presenterades. Nibe har utökat sitt sortiment av frånluftvärmepumpar, vilket är en av få uppvärmningsalternativ som möter energieffektivitetskraven från BRR 16 för nya hus. Detta bör, enligt banken, bättra på bolagets marknadsandel. Förbättringar har även gjorts inom andra typer av värmepumpar. Noterbart är även att intresset för värmepumpar har ökat signifikant på grund av den kalla vintern, vilket är mycket positivt för Nibe. Bolaget är igång med att bygga upp sin egen plattform för värmepumpar i Frankrike. För nuvarande är avtrycket i Frankrike, som är den största marknaden för värmepumpar i Europa, litet med distribution genom en extern återförsäljare. Med den egna verksamheten i Frankrike ökar potentialen signifikant på lång sikt. På kort sikt är uppsidan begränsad eftersom det bör ta flera år innan organisationen blir erkänd. Aktien har i princip handlats i sidled sedan i somras, trots att Nibe är ett av få bolag att leverera vinsttillväxt under 2009. Handelsbanken tror att den kalla vintern kommer att stödja efterfrågan för värmepumpar och kaminer under 2010. Banken rekommenderar Köp med en riktkurs på 95 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
78,5 kr
Riktkurs:
95 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser