Ny kursrusning kan förväntas när DevPort noteras

Ny kursrusning kan förväntas när DevPort noteras

Publicerad 2017-12-06 13:00:00

Kommentar På torsdagen gör teknikkonsulten DevPort entré på First North och den starka tillväxten i bolaget på senare år lär locka både större och mindre placerare. Erbjudandet blev övertecknat och de som fick tilldelning fick sina önskemål kraftigt reducerade – därför kan det vara läge för en snabb uppgång första dagen.

DevPorts inriktning är framför allt inom fordonsindustrin som varit en stark motor i svensk ekonomi under senare år. Vi har två världsledande lastbilsföretag i Volvo och Scania samt dessutom Volvo Cars.

Vd Nils Malmros påpekar gärna den 50-procentiga ökningen av intäkterna senaste 12 månaderna och målen är stora inför framtiden. Inom tre till fem år ska DevPort ha dubblat omsättningen till över 500 miljoner kr.

Bolaget tänker sig dock inte bara att kunna verka inom fordonsindustrin framöver – andra segment som till exempel medicinteknik och telekom är också intressanta för företaget att gå in på.

Det ska i första hand ske organiskt, men nyemissionen i samband med börsnoteringen ska också ge möjligheter till förvärv och framåt ska 20-30 procent av tillväxten ske via förvärv.

Därmed är målet också att kunna konkurrera på allvar med betydligt större konkurrenter som AF och HiQ.

Men det som framför allt har lockat många att söka tilldelning är att den kraftiga tillväxten för omsättningen i DevPort har kombinerats med allt bättre marginaler varför rörelseresultatet har förbättrats ännu mer än intäkterna.

Och helårssiffrorna för 2017 visar på en ökning med mer än 50 procent under de tre första kvartalen och ytterligare lyft för marginalerna innebar en vinst på cirka 11 miljoner. Dessutom är prognosen för sista kvartalet att resultatet ska fördubblas till 5,2 miljoner kr, exklusive kostnader för börsnoteringen.

Sammanfattningsvis bör kursen stiga ordentligt när aktien väl noteras på torsdagen. Teckningskursen var 35 kr – det skulle inte förvåna om investerarna är villiga att betala 40-45 kr för konsulten som växer kraftigast i sektorn.

Magnus Alfredsson

DevPort