Analytikerna älskar Novo Nordisk

Analytikerna älskar Novo Nordisk

Publicerad 2017-08-09 12:36:00

Kommentar Trots en kraftig kursnedgång senaste året och sämre tillväxtutsikter på kort sikt är det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk en favorit bland analytikerna. Av 18 registrerade analytiker som följer bolaget har hela 13 köprekommendation, vilket säger något om framtidstron på bolagets forskning.

Novo Nordisk har länge varit Nordens största börsbolag i kraft av sina framgångar inom diabetesområdet. Bolaget rider kraftigt på den globala trenden som är stark i USA, men som nu sprider sig över världen – det vill säga att vi blir allt fetare.

Denna fetmaepidemi orsakar en ökad grad av diabetessjukdomar, vilka måste behandlas annars väntar för tidig död. Och Novo Nordisk har varit världsledande i nya behandlingsformer och innovativa substanser.

För några år sedan var tillväxten stark, men i framför allt USA har fetmatrenden inneburit allt större offentliga kostnader för att få tillgång till de rätta medicinerna och behandlingarna. Därför har subventionerna minskat, vilket satt press på både marginaler och framför allt på tillväxten.

Nu räknas tillväxten i låga enprocentiga tal och därför har också kursen från toppnivåerna i fjol halkat ner kraftigt och som mest med över 40 procent från januari till december förra året. Från dessa nivåer har dock rekylen upp varit väntad (drygt 20 procent) och i dag stiger aktien hela 5 procent på ett betydligt bättre resultat än väntat – cirka 700 miljoner danska kronor bättre än marknadens förväntningar.

Detta överskuggar faktiskt beskedet att bolaget väntar att prissättningen 2018 kommer bli lägre i USA än i år – och att Novo Nordisk måste fortsätta att rabattera sina mediciner för att kunna sälja genom de sedvanliga kanalerna.

Men varför är analytikerkåren då i grunden positiv till aktien när tillväxten pressas så av myndigheternas spariver? Det beror dels på att den stora rekylen senaste året har sänkt värderingen långt under det historiska snittet, dels på att det som driver efterfrågan, det vill säga en allt fetare befolkningen, är en trend som består.

Dessutom har Novo Nordisk ett ess i rockärmen. Under nästa år påbörjas fas 3-studier av framtidshoppet Semaglutid – ett läkemedel mot fetma som visat imponerande resultat i tidigare studier. I juni offentliggjorde bolaget en studie som visade att medlet ledde till en viktnedgång på nästan 14 procent under ett års användning jämfört med en kontrollgrupp som försökte gå ner med hjälp av diet, motion och placebo och där resultatet blev drygt 2 procent.

I bioteknikanalyser anses Semaglutid kunna bli en så kallad blockbuster från 2020, det vill säga ett läkemedel med en försäljning över 1 miljard dollar. Slår det in kommer detta bli det läkemedel som får fart på bolagets tillväxt igen – och därmed också på aktiekursen.

Novo Nordisk är alltså en aktie för minst medellång sikt, men kan mycket väl läggas in i portföljen redan nu eftersom bolaget är i en positiv trend och agerar för att stötta kursen genom återköp som också gör nyckeltalen mer attraktiva. En stigande utdelningstrend gör att direktavkastningen hamnar runt 3 procent.

Magnus Alfredsson