November sämre än väntat

Datum: 2009-12-15 13:25

Sämre än index

H&M B

H&M

H&M rapporterade 1 % försäljningstillväxt under november vilket var klart lägre än konsensus (6 %). Cheuvreux tror att kalendereffekten påverkar negativt under november 2009 jämfört med samma månad 2008. Förra året var det tio lördagar/söndagar och 20 veckodagar medan det under november månad i år varit 21 veckodagar och 9 lördagar/söndagar. Det som är än mer relevant, enligt Cheuvreux, är att november har varit ovanligt varm, vilket de tror kommer att påverka fortsatt negativt för H&Ms höst/vinterkollektion. Enligt bankens estimat kommer en +/- 1 % like-for-like försäljningstillväxt i november påverka fjärde kvartalets like-for-like försäljningstillväxt med 0,3 %, vilket i sin tur bör innebära en approximerad EPS-påverkan med 0,8 % för det fjärde kvartalet. H&M handlas i nuläget till 50 % premium mot DJ Stoxx retail med 12m jämfört med genomsnittet på 53 % de senaste tio åren.
Kurs då rekommendationen gavs:
396,6 kr
Riktkurs:
380 kr

Rekommendation från: Cheuvreux

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser