Notering: Teckna starkt växande DevPort Foto: Volvo Trucks

DevPort har bland annat uppdrag från Volvo Trucks.

Notering: Teckna starkt växande DevPort

Publicerad 2017-11-20 13:14:00

Notering Med uppdrag framför allt inom fordonsindustrin har DevPort sedan starten för tio år sedan växt kraftigt som teknikkonsult - framförallt under det senaste året. Motivet för noteringen är att nyemissionen ska ge resurser för att öka tillväxten genom förvärv. Tillsammans med en allt bättre lönsamhet ger det underlag för att rekommendera teckning av aktien.

Noteringen i korthet:

Börslista: First North

Teckningspris: 35 kr

Teckningstid: 10/11-30/11

Första noteringsdag: 7/12

Tecknas genom: Avanza

Råd: Teckna 

Det är alltså bara tio år sedan som DevPort bildades för att bygga upp ett utvecklingsföretag inom produkt- och produktionsutveckling. Bolaget fick direkt uppdrag för Scania och genom förvärv fick bolaget också Volvo Cars och Volvo Group som kunder.

Tillväxten har varit kraftig under senare år. Från cirka 96 miljoner i omsättning 2014 steg intäkterna till 112 miljoner 2015. Och därefter okade omsättningen med hela 37 procent till nästan 154 miljoner förra året. Och rörelseresultatet har hängt med - vinsten när mer än fördubblats under två år till 7,4 miljoner tack vare att rörelsemarginalen har ökat från 3,7 till 4,8 procent.

Och 2017 lovar att bli ett nytt rekordår för DevPort där kvartalsapporterna för Q1-Q3 innebär ett lyft på inte mindre än 53 procent för intäkterna och med ett ytterligare kraftigt lyft för marginalen hamnade vinsten på drygt 11 miljoner för de första tre kvartalen.

Bolaget anger i prospektet också en prognos för helåret där intäkterna väntas landa på 67 miljoner kronor sista kvartalet (46) och rörelseresultatet på 5,2 miljoner (2,7) exklusive kostnader för börsnoteringen.

Teknikkonsulterna på börsen har sina bästa tider just nu och DevPort är alltså inget undantag. Fordonsindustrin i Sverige går nu för fyllt med framgångar för både Volvo och Scanias lastbilar liksom för Volvo Cars - och detta slår naturligtvis igenom även bland konsulterna som är anknutna till sektorn.

Vd Nils Malmros pekar också på den organiska tillväxten med över 50 procent de senaste 12 månaderna och med en ännu bättre resultatutveckling som ett viktigt argument för att bli aktieägare i Devport.

Men bolaget ska inte bara växa organiskt - nyemissionen i samband med noteringen ska kunna användas för förvärv under nästa år. Malmros menar att branschen är beroende av strukturella förändringar och DevPort vill spela en aktiv roll.

Kombinationen av en stark organisk tillväxt tillsammans med förvärv brukar ha en klar positiv kurseffekt på aktiemarknaden - speciellt som företaget historiskt visat upp en stark trend av tillväxt tillsammans med en stärkt lönsamhet.

Därför tror Privata Affärer att DevPorts introduktion kommer att bli framgångsrik. Bolaget har bara en ankarinvesterare i Swedbank Robur, men som kommer teckna cirka 30 procent av det totala antalet aktier. Men det lär bli fler som vill bli aktieägare även efter noteringen - och chansen att aktien kommer en vinstaffär för de som får tilldelning bör därför vara stor.

Magnus Alfredsson

DevPort , Notering , First North