Notering: Colabitoil gör dieselbilen renare Foto: Terje Pedersen /TT-NTB

Notering: Colabitoil gör dieselbilen renare

Publicerad 2017-11-13 13:06:00

Notering Diesel som bränsle har dömts ut på grund av dess föroreningar, men Colabitoil som vill noteras på Aktietorget kan ha en lösning på problemet. Deras diesel reducerar koldioxidutsläppen med över 90 procent och via en nyemission vill bolaget öka takten av egna tankanläggningar.

Noteringen i korthet:

Börslista: Aktietorget

Teckningspris: 33,00 kr

Teckningstid: 2/11-16/11

Första noteringsdag: 12/12

Tecknas genom: Avanza, Nordnet

Råd: Teckna (hög risk)

 

Ingen kan ha missat de hårda domar som fällts över dieselbilar under året. Dieselbilen är dömd att försvinna har varit ett genomgående tema och anledningen är förstås dess förorenande effekt.

Men kanske finns lösningen i så kallad HVO Diesel som är helt förnyelsebart, fossilfritt drivmedel. HVO står för "hydrerade vegetabiliska oljor" och framställs av restprodukter i form av vegetabiliska eller animaliska fetter.

Det gör att koldioxidutsläppen minskar med över 90 procent och utsläppen av kväveoxider minskar med över 30 procent. Dessutom ökar räckvidden med 2-5 procent, vilket förbättrar totalekonomin. Bättre räckvidd uppnås genom har ett högt energiinnehåll och ett högre cetantal (tändvillighet) än vanlig fossil diesel.

Efterfrågan på denna diesel verkar vara god - Colabitoil har i dagsläget cirka 200 ställen där det går att tanka HVO varav 35 är egna tankaläggningar. Under första halvåret var omsättningen knappt 100 miljoner och i förra veckan publicerades uppgiften att bolaget sålt för samma summa det tredje kvartalet.

Framåt har nu bolaget en kundstock som sammanlagt komma skapa intäkter på cirka 550 miljoner och avsikten är att göra HVO till ett etablerat drivmedel på den svenska marknaden. Därför görs nu en nyemission som kommer dra in cirka 20 miljoner, vilket ska användas genom att öka sina stationslägen och arbeta med att få fler företagskunder.

Medel ska också avsättas för att öka marknadsföringen mot konsumentledet för att öka kännedomen om varumärket och därmed öka tillströmningen av nya kunder.

I år väntas en omsättning på 280-320 miljoner med ett svagt negativt resultat. Men 2018 ska bolaget sälja för över en halv miljard och prognosen är att vinsten ska landa på cirka 20 miljoner före skatt. Skalbarheten är alltså mycket stor och ökande volymer kommer göra Colabitoil lönsamt.

Privata Affärer ser Colabitoil som en intressant investering  - marknaden för klimatsmart diesel bör vara mycket stor med tanke på att bilarna inte behöver modifieras.

Men för att nå den stora marknaden av dieslebilar behöver bränslet bli godkänt från biltillverkarna där flera nu genomför tester. Detta kan naturligtvis ta olika lång tid - och där ligger det förstås stora risker.

Men den snabba intäktsökningen med allt bättre lönsamhet borde vara en faktor som drar till sig ett stort intresse från aktiemarknaden när noteringen väl genomförs.

Magnus Alfredsson

Colabitoil , Diesel , Aktietorget , Notering , Förnybar