Note mot omvärdering

Datum: 2007-03-12 12:01

Köp

Note

Dagens Industri skriver att verkstadsbolaget Notes nya ledningsduo gör aktien köpvärd.

För 2007 spås en beskedlig omsättningstillväxt, men ledningen väntas lyckas lyfta nettomarginalen från 4 till 4,3 procent. Aktiens attraktion är enligt DI att verksamheten är kapitalsnål och att den trots tunna marginaler har en hög lönsamhet, starka kassaflöden och stor utdelningspotential. Den låga värderingen på nio gånger årets prognos för nettoresultatet signalerar enligt tidningen att aktiemarknaden inte litar på att den goda lönsamheten kommer att bestå. Men den dag marknaden tror på ett stabilare ledarskap med förmåga att kontinuerligt sänka kostnaderna spås en omvärdering komma. DI tror det kommer att ske under det kommande året och rådet är därför att köpa aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
78,75 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser