Norman i bräschen för ny marknadsplats för gräsrotsfinansiering Foto: Lars Pehrson/SvD

Norman i bräschen för ny marknadsplats för gräsrotsfinansiering

Publicerad 2016-03-24 06:00:00

Gräsrotsfinansiering Nu startar en ny marknadsplats för gräsrotsfinansiering av aktiekapital i Sverige. Grundare är Anders Sjunnesson som fått med sig förre finansmarknadsministern Peter Norman som ordförande i marknadsplatsen Pepins. Även Per H Börjesson från Spiltan är med i styrelsen och han har låtit slå ihop Spiltans Alternativa aktiemarknaden med den nya marknadsplatsen.

Det är för svårt för många små eller unga bolag att få tillgång till kapital, samtidigt som det är svårt att som privatperson investera i bolag som inte finns på börsen.

Det har varit utgångspunkten för finansveteranen Anders Sjunnessons idé om en marknadsplats för gräsrotsfinansiering – eller crowdfunding. Tanken föddes under den arabiska våren 2010 när olika nordafrikanska stater hade stängt ner sociala medier för att förhindra att människor hade ständig kontakt med varandra.

– Men folk hittade olika dejtingsajter där de kunde organisera sig själva och den vägen skapades ett stort tryckt mot regimerna. Med min bakgrund inom finansbranschen var tanken inte långt borta. Tänk om det skulle gå att skapa en plattform på internet som möjliggör att folk i betydligt större utsträckning skulle kunna bli delägare även i små bolag?

Effekten, menar Anders Sjunnesson, skulle också bli att de små bolagen även skulle vinna på dessa gräsrotsfinansiärers engagemang, vilket skulle hjälpa bolagen att växa och nå sina mål.

Nu lanseras Pepins, som är namnet på marknadsplatsen. Anders Sjunnesson är vd i bolaget, medan Peter Norman axlar ansvaret som ordförande när Finansinspektionen godkänt utnämningen.

Peter Norman, som också är ledamot av Stockholmsbörsens bolagskommitté, tror att Pepins innebär att fler bolag kommer att kunna börsnoteras.

– Den svenska marknaden är i stort behov av riskkapital, bland annat för att bankerna lånar ut allt mindre pengar till bolag. Av det skälet fyller denna nya marknadsplats ett stort behov.

Den nya marknadsplatsen har genomgått flera tester i en betaversion. Bolaget Wonder Technology Solutions, som var ett av pilotfallen på Pepins, blev övertecknat med en emission på 12 miljoner kr. Just nu står flera bolag på kö för att via Pepins anskaffa kapital.

Ett av de första bolagen som söker kapital när sajten lanseras är Alvestaglass, som har haft bra tillväxt och tjänat pengar, men som ändå inte har haft möjlighet att söka riskkapital, trots att bolaget kan ge ”tio gånger pengarna”.

– Alvestaglass har ambitionen att sälja små poster till många, men andra bolag kan ha andra preferenser. Plattformen möjliggör mycket olika förhållningssätt och mål. Vi har inga synpunkter på hur bolagen på Pepins vill agera. Vi öppnar möjligheten för allmänheten att investera i en grupp bolag som tidigare varit exklusivt förbehållet en liten grupp investerare, säger Peter Norman.

Investeringarna sker i systemets e-handelslösning. Aktierna förvaras därefter på Pepins, och via det community investeraren hamnar i går det att följa och kommunicera med bolaget och med andra investerare. Varje bolag som söker finansiering via Pepins får sitt eget community.

– På så sätt kan du också hjälpa ditt bolag på olika sätt. Bolaget på marknadsplatsen ordnar försäljning via plattformen, oftast under en ”handelsdag”, vilket sker för att inte låsa in investerarna, säger Anders Sjunnesson.

Tillströmningen av bolag har redan före lanseringen varit mycket stor, men Sjunnesson och Norman förväntar sig ännu fler intressenter. Tjänsten riktar sig mot bolag som letar någonstans mellan 5 och 100 miljoner kronor i kapital.

Pepins modell för gräsrotsfinansiering är andelsbaserad. Investerare blir indirekta ägare genom olika publika holdingbolag. Men varje enskild investering kan vara mycket låg. Alvesta glass har till exempel ambitionen att sälja små poster till många, men andra bolag kan ha andra preferenser.

– Plattformen möjliggör mycket olika förhållningssätt och mål. Vi har inga synpunkter på hur bolagen på Pepins vill agera, säger Peter Norman.

En av delägarna och styrelseledamöterna i Pepins är Per H. Börjesson, Spiltans grundare. Han har låtit Spiltans värdepappersbolag Alternativa aktiemarknaden som erbjuder handel i onoterade bolag, ingå i Pepins, vilket innebär att den nya crowdfunding-bolaget bland annat övertar Spiltans gedigna nätverk av investerare.  

Den långsiktig målsättningen för Pepins är en halv miljon medlemmar, enligt Anders Sjunnesson.

– Vi vänder oss både till professionella aktörer och allmänheten. På ett par års sikt tror vi på ungefär 100 000 medlemmar, säger han.

Samarbetet med Spiltan gör att startskedet kan gå snabbt. Anders Sjunnesson tror att många internationella investerare inom kort söker sig till Pepins för att ta del av bolagen där, inte minst för att det finns en bra tradition av mindre svenska bolag som lyckats internationellt.

Christer Fälldin