Nordnet för högt värderad

Datum: 2002-04-29 14:24

Veckans Affärer anser att Nordnet för högt värderad.

Nordnet spås visa en vinst på 3 miljoner före skatt i år. Nästa år väntas vinsten bli 25 miljoner kr, vilket ger ett P/E-tal på 22. I aktiekursen ligger höga förväntningen på en återgång till de glada börsdagarna. Värderingen är hög och Veckans Affärer rekommenderar sälj.
Kurs då rekommendationen gavs:
2,7 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser