Nordic Waterproofing: Markant högre omsättning

Nordic Waterproofing: Markant högre omsättning

Publicerad 2018-02-08 08:17:00

Rapport Taktätningsbolaget Nordic Waterproofing redovisar ett rörelseresultat om 43 miljoner kr (39) för det fjärde kvartalet 2017. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster var 45 miljoner kr (42).

Nettoomsättningen uppgick till 558 miljoner kr (440). Försäljningstillväxten var 27 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 6 procent.

"Inför verksamhetsåret 2018 bedöms den allmänna marknadsutvecklingen vara i linje med 2017 inom de flesta marknaderna. Nordic Waterproofing räknar med att uppnå de finansiella målen och att den organiska tillväxten kommer att överstiga den allmänna tillväxten på nuvarande marknader. Förutom organisk tillväxt förväntar sig koncernen även fortsatt tillväxt genom selektiva förvärv. Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster förväntas öka något jämfört med 2017", heter det vidare i rapporten.

En utdelning om 3,75 kr per aktie föreslås för helåret 2017 (3,75).

Direkt