Nordea slopar köprek

Datum: 2018-02-12 09:00

Behåll

ABB

STOCKHOLM (Direkt) Nordea Markets sänker sin rekommendation för ABB till behåll från köp. Det framgår av en analys.

Nordea publicerar inte riktkurser i samband med sina behållrekommendationer, men däremot ett "rimligt värde" (fair value). Enligt detta är ABB värt 199:70 kronor per aktie, drygt 2 procent mer än fredagens stängningskurs.

Nordea, vars ABB-analytiker nyligen tillträtt från Deutsche Bank, anser att verkstadskonglomeratet befinner sig i en positiv sits i takt med att olje- och gasmarknaderna förbättras och efterfrågan från processindustrin har bottnat ur.

Tillsammans med pågående kostnadsoptimeringsprogram bör detta innebära stabil resultattillväxt fram till och med slutet av 2019, resonerar banken och framhåller att interna omstruktureringsåtgärder bör kunna bära frukt i takt med att slutmarknaderna förbättras. Ett stabilt kassaflöde och därmed förknippad utdelnings- och återköpsförmåga framhålls också på det positiva kontot.

Men:

"En stor del av detta reflekteras redan i värderingen, och vi behöver ytterligare bevis på att ABB kommer att kunna leverera marginaler i övre delen av sin målkorridor på 11-16 procent (utfallet 2017 var 12,0 procent)."

Bland sådant som kan få ABB-aktien att utvecklas bättre än vad Nordea förutspår nämner banken starkare efterfrågan än väntat och att ledningen lyckas bättre än väntat med sina lönsamhetsförbättringsinitiativ.

Som "nedåtrisker" nämns prispress på ABB:s produkter, kostnadsmotvind och svagare efterfrågan än väntat.

Kurs då rekommendationen gavs:
195 kr
Riktkurs:
199,7 kr

Rekommendation från: Nordea Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser