Nordea sänker riktkursen

Datum: 2017-01-31 08:30

STOCKHOLM (Direkt) Nordea Markets sänker riktkursen för Fingerprint Cards till 60 kronor från 71 kronor. Rekommendationen behåll upprepas.

Nordeas riktkurssänkning på Fingerprint Cards sker på grund av att banken sänkt sina långsiktiga prognoser för bolaget.

Nordeas har sänkt sina prognoser för försäljningen under 2017 och 2018 med 8 respektive 10 procent. På resultatnivå sänks prognoserna med 11 respektive 13 procent.

Till största delen beror sänkningen på en lägre förväntad marknadsandel - 3 procentenheter lägre än tidigare - men Nordea spår också en något mindre fördelaktig dollarkurs framåt.

"När vi inledde bevakning i augusti framhöll vi effekterna av nya teknologier för fingeravtrycksigenkänning såväl som konkurrens från nya aktörer. Båda dessa fenomen ser ut att förverkligas något tidigare än vad vi bedömde från början", skriver Nordea som även menar att den ökade konkurrensen är "något starkare" än vad banken tidigare hade trott.

Inför bokslutet på torsdag väntar sig Nordea däremot att fokus fortsatt kommer att ligga på lagerstatus i försörjningskedjan och eventuella kommentarer om hur Fingerprint hanterar detta under det innevarande första kvartalet.

Kurs då rekommendationen gavs:
54,85 kr
Riktkurs:
60 kr

Rekommendation från: Nordea Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser