Nordea ändrar utdelningspolicyn Foto: Bertil Enevåg Ericson /TT

Nordea ändrar utdelningspolicyn

Publicerad 2016-01-27 07:25:00

Rapport Nordea redovisar ett resultat som ligger strax under analytikernas prognoser. Banken lanserar också en ny utdelningspolicy.

Nordea redovisar ett rörelseresultat på 1.027 miljoner euro i det fjärde kvartalet. Det kan jämföras med väntade 1.072 miljoner euro, enligt SME Direkt.

Räntenettot blev 1.241 miljoner euro, mot väntade 1.258 miljoner euro, och kreditförlusterna uppgick till 142 miljoner euro. Väntat var kreditförluster på netto 137 miljoner euro.

Utdelningen föreslås bli 0:64 euro per aktie (0:62), att jämföra med förväntade 0:64 euro.

Ny utdelningspolicy

Nordeas styrelse har beslutat om en ny utdelningspolicy, med ambitionen att öka aktieutdelningen årligen.

" Nordea strävar efter att upprätthålla en stark kapitalposition i linje med bankens kapitalpolicy. Ambitionen är att nå en årlig ökning av utdelningen per aktie."

Den tidigare utdelningspolicyn lanserades vid Nordeas kapitalmarknadsdag i maj 2015 och stipulerade en utdelningskvot på minst 75 procent av vinsten per aktie.

Tillsammans med samtliga finansiella mål skulle utdelningen ha en årlig total tillväxt (CAGR) på över 10 procent enligt denna tidigare policy.

I onsdagens bokslutsrapport föreslås en utdelning på 0:64 euro per aktie (0:62).

Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Nordea Bank