Nordea inte särskilt attraktiv

Datum: 2002-04-26 09:04

Som index

Nordea Bank

Morgan Stanley rekommenderar ”som index” i Nordea.

Trots ökningen i utlåningsvolymerna under det första kvartalet, fortsätter marginalerna att vara under press både på inlånings- och utlåningssidan, vilket inte är positivt enligt Morgan Stanley. Banken anser vidare att Nordea inte är ett särskilt bra val i den nordiska banksektorn. I år spås en vinst på 3,97 per aktie och näst år väntas en vinstökning till 4,33 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
55 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser