Nordea bättre än index

Datum: 2006-05-05 16:47

Bättre än index

Nordea Bank

Carnegie rekommenderar bättre än index för Nordea.

Carnegie upprepar rekommendationen bättre än index för Nordea efter kvartalsrapporten. Nordea rapporterade en rörelsevinst som var 17 procent över Carnegies egna estimate, enligt Carnegie. Rörelsekostnaderna var något högre än förväntat, men med en 14 procentenheter stor spread mellan intäkts- och kostnadsökning är det ingen anledning till oro, enligt Carnegie. Vinst per aktie estimaten höjs och eftersom Nordeas aktiekurs föll på rapporten är Nordea attraktivt värderad både absolut sett och relativt sett eftersom Nordea handlas till rabatt gentemot snittet för den nordiska banksektorn, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
93,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser