Nolato varvar upp

Datum: 2001-08-15 09:30

Swedbank rekommenderar öka i Nolato efter rapporten.

Enligt Swedbank var Nolatos resultat i linje med vad som var väntat. Bolagets åtgärdsprogram har genomförts och dessutom haft önskad effekt. Nolato har klarat av att inte tappa volymer trots att Ericsson lagt ut mycket till Flextronics. Banken tror att ett högre genomsnittspris kommer att lyfta marginalerna framöver. Rekommendationen höjs från minska till öka och riktkursen sätts till 55 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
50 kr
Riktkurs:
55 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser