Nolato sämre än index

Datum: 2007-05-22 17:07

Sämre än index

Nolato B

Carnegie rekommenderar sämre än index för Nolato.

Carnegie rekommenderar sämre än index för Nolato. Nolato har sålt 40 procent av Cerbo Group, som förvärvades i mars, enligt Carnegie. Den sålda delen är verksam inom pappersförpackningar för läkemedelsindustrin och tillhör inte kärnverksamheten, enligt Carnegie. Nolato betalade ett P/S på 1,25 gånger, men erhåller 0,9 gånger för den avyttrade verksamheten, vilket gör förvärvet ännu dyrare med en egentlig kostnad på 1,5 gånger P/S, enligt Carnegie. Vinst per aktie förväntas bli 4,20 kronor för 2007 och 4,40 kronor för 2008, efter avyttringen, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
68 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser