Nolato på fel spår

Datum: 2001-05-21 00:09

Minska

Nolato B

Analyshuset Redeye anser att Nolato är relativt sett dyr, varför rekommendationen blir minska.

Nolato har den senaste tiden byggt upp kapacitet för en stark telekommarknad. Detta har visat sig inte vara en särskilt lyckad strategi som bolaget nu får ta konsekvenserna av genom överkapacitet. Redeye anser att det är svårt att idag se om satsningarna komemratt ge resultat. Analyshuset spår att innevarande år kommer betyda stora förluster för Nolato och att ingen snar vändning i verksamheten väntas. Aktien är inte attraktivt värderad på dagens kurser samtidigt som risken är hög. Detta föranleder Redeye att rekommendera minska.
Kurs då rekommendationen gavs:
54,5 kr

Rekommendation från: Redeye

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser