Nolato lyfter

Datum: 2004-06-07 11:13

I sin tidning Placeringsguiden ger Privata Affärer Nolato rekommendationen köp.

Underleverantören gynnas av SonyEricssons och Siemens framgångar inom mobiltelefoni. Nolato bedöms ha utrymme för resultatförbättringar inom affärsområdet Industrial. Risken är hög, men kassaflödena är starka. P/E-talet på 16 anses vara fullt försvarbart om Nolato utvecklas lika snabbt som väntat under de närmaste åren.
Kurs då rekommendationen gavs:
53,5 kr
Riktkurs:
60 kr

Rekommendation från: Placeringsguiden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser