Nokia vinstvarnar ej

Datum: 2001-09-03 15:12

Swedbank rekommenderar öka efter den senaste tidens kursfall som varit överdrivet stort.

Swedbank poängterar att man inte tror att Nokia kommer att behöva vinstvarna för årets tredje kvartal. Andra kvartalet var svagt och då hade Nokia en 18-procentig rörelsemarginal på telefonerna, trots prisdumpningar från konkurrenter. Enligt Swedbank ligger vinstvarningsribban på 15 procent i marginal för Nokia men den kommer att klaras enligt de beräkningar banken genomfört. Swedbank spår en vinst per aktie i år uppgående till 6,50 kronor. Nästa år spås en vinst på 7,40 kronor. Banken upprepar sin rekommendation om att öka innehaven och sätter riktkursen till 250 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
161 kr
Riktkurs:
250 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser