Nokia värd 77 kronor

Datum: 2004-05-21 14:33

Morgan Stanley sänker rekommendationen för Nokia från equal-weight till undervikt.

Morgan Stanley tror att Nokia kommer att fortsätta tappa marknadsandelar framöver, delvis som en följd av att marknaden blir alltmer priskänslig. År 2008 väntas marknadsandelen ha sjunkit till 28 procent. Morgan Stanley räknade tidigare med en marknadsandel på 36 procent år 2008. Antagandena om lägre marknadsandel och en förväntad nedgång i snittpriserna gör att Morgan Stanley nu räknar med att Nokias vinst i snitt väntas sjunka med 6,6 procent per år. Tidigare prognos var minus 0,5 procent. I år spås en vinst på sex kronor per aktie. Riktkursen sätts till 77 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
99,875 kr
Riktkurs:
77 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser