Nokia uppåt

Datum: 2000-12-01 08:58

Sands Brothers anser att Nokias delårsrapport nådde upp till de allmänt höga ställda förväntningarna trots varningar tidigare under hösten.

Sands anser att Nokia har en mycket bra position på mobiltelefonmarknaden och anser vidare att marknadspositionen kommer att stärkas ytterligare i framtiden. Mobilmarknaden spås växa med 30-40 procent årligen de närmsta åren. Även designmässigt är Nokia ledande anser analyshuset. Systemsidan spås även växa och ta marknadsandelar under de kommande åren. Nokia spås även leda den utvecklingen. I år spås bolaget tjäna 73 cent per aktie, enligt Sands. Vinsten spås öka med 30 procent årligen de kommande fem åren. Sands Brothers återupprepar sin köprekommendation och sätter riktkursen 680 kronor på tolv månaders sikt.
Kurs då rekommendationen gavs:
413 kr
Riktkurs:
680 kr

Rekommendation från: Sands Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser