Nokia starkare

Datum: 2001-02-15 09:20

Nokias

Nokias bokslut visade på ett något starkare fjärde kvartal än Redeye förväntat sig. Däremot ger bolagsledningen klara indikationer på att det osäkra ekonomiska läget kommer att påverka både tillväxt och marginaler under det första kvartalet, menar analyshuset. Redeye anser att det ännu är för tidigt att dra några slutsatser av effekterna av den senaste tidens räntesänkningar. Under andra halvåret räknar Nokia med att bland annat de nya GPRS-telefonerna kommer få positiv effekt på försäljningen. Rekommendationen sätts till neutral och analyshuset menar att bolaget blivit mer konjunkturkänsligt.
Kurs då rekommendationen gavs:
266 kr

Rekommendation från: Redeye

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser