Nokia sämre än index

Datum: 2008-04-18 12:32

Sämre än index

Nokia Corporation

Carnegie rekommenderar sämre än index i Nokia

Carnegie upprepar rekommendationen sämre än index i Nokia efter kvartalsrapporten. Första kvartalets resultat var ganska starkt och långt över bankens egna förväntningar, men marknadsutsikterna och kommentarerna kring marginalpress skrämde med all rätt iväg investerare, enligt Carnegie. Nokia bekräftar ett par farhågor kring svagare high-end marknad och marginalpress under nästkommande kvartal, samidigt som Nokia tonar ned inverkan av hög inflation i utvecklingsländer, enligt Carnegie. Estimaten finjusteras och på länger sikt finns ytterligare nedsida, men på kort sikt var nog aktiekursnedgången på rappordagen överdriven, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
172,625 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser