Nokia nedgraderas

Datum: 2001-03-08 15:32

Investmentbanken Lehman Brothers sänker sin rekommendation på Nokia från Köp till ”som index”.

Efterfrågesituation i Nordamerika har blivit tuffare och lagren tros vara större än beräknat. Investmentbanken tror att försäljningsmålen gällande CDMA kommer att bli svåra att uppnå och för tillfället tror analytikerna att det råder en stor prispress på marknaden. Denna prispress anses kunna tynga ned Nokias lönsamhet på mobiltelefonerna. Det ryktas även att Samsung ser en stark utveckling på CDMA marknaden och därigenom tar marknadsandelar från andra tillverkare. Detta har föranlett Lehman Brothers att sänka sina prognoser gällande vinsten per aktie för 2001 från 0.88 till 0.84 euro. Den nya riktkursen sänks från 30-35 till 26-29 euro.
Kurs då rekommendationen gavs:
252,5 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser