Nokia mot 155 kronor

Datum: 2003-06-11 09:12

equal-weight

Nokia Corporation

Lehman Brothers upprepar sin rekommendation ”equal weight” på Nokia.

Amerikanska Lehman Brothers pekar på att Nokias kvartalsuppdatering gav indikationer på att systemsidan inte går så dåligt som banken förväntat sig. Dock menar man att marknaden är fortsatt tuff. Lehman noterar att fluktuationerna i ASP (det genomsnittliga försäljningspriset per telefon), främst beror på valutaförändringar. Innevarande år skruvar banken upp sina estimat något och räknar nu med att Nokia handlas till p/e 19,9. Sett till 2004 års prognoser handlas aktien till en vinstmultipel på 18,1. Riktkursen sätts till 155 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
140,5 kr
Riktkurs:
155 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser