Nokia inte köpvärd

Datum: 2005-07-27 09:47

Hagströmer & Qviberg sänker sin rekommendation för Nokia till "No Case" på kort sikt.

Hagströmer & Qviberg sänker sin rekommendation för Nokia till "No Case" (neutral) på kort sikt. H&Q menar att genomsnittspriserna faller något mer än väntat och anser nu att aktien inte är köpvärd i det korta perspektivet. H&Q flaggar dock för att Nokias återköp av aktier kan ge visst stöd framöver. H&Q tror dock att Nokias prognos för det tredje kvartalet, om en vinst per aktie på 0,14-0,17 euro, är för låg och räknar med en vinst på 0,18 euro per aktie. I år spås en vinst på 0,80 euro per aktie. 2006 och 2007 spås vinster på 0,90- samt 0,96 euro per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
121,5 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser