Nokia höjs till köp

Datum: 2002-05-29 11:07

Alfred Berg höjer rekommendationen från öka till köp i Nokia.

Alfred Berg tror till skillnad från flera marknadens övriga aktörer att Nokia kommer att nå sina uppsatta mål i den kommande rapporten. Vidare menar mäklarjätten att marknaden nu har en allt för pessimistisk syn på Nokia. Dagens kursnivåer utgör ett bra köptillfälle menar Alfred berg som har en riktkurs på 200 kronor. Mäklarfirmans prognoser medför att årets p/e-tal nu är 18,6. 2003 och 2004 är vinstmultipeln 16 respektive 13,6.
Kurs då rekommendationen gavs:
136,5 kr
Riktkurs:
200 kr

Rekommendation från: Alfred Berg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser