Nokia har nått sin topp

Datum: 2001-05-31 09:25

Nordea Securities anser att man bör behålla sina Nokia aktier tills vidare.

Nordea sänker sin rekommendation för Nokia till behåll från köp. Sänkningen av rekommendationen görs då man befarar att mobilsidan inte kommer att överraska positivt under innevarande år, trots att man räknar med att Nokia utökar sin dominans på marknaden. 2G satsningarna inom infrastruktur är nu på väg att avstanna i en snabbare takt än vad som tidigare varit synligt. Detta tillsammans med en relativt sett hög värdering gör att uppsidan nu är begränsad enligt Nordeas beräkningar. Vinsten per aktie i år spås till 0,88 euro och under de två kommande åren väntas den siffran öka till 1,11- respektive 1,34 euro. Riktkursen sätts till 40 euro.
Kurs då rekommendationen gavs:
307,5 kr
Riktkurs:
365 kr

Rekommendation från: Nordea

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser