Nokia fullvärderat

Datum: 2002-05-23 15:17

Dagens värdering av Nokia bygger på en tillväxt som inte finns enligt Affärsvärlden.

Nokia står inför en marknad som fortfarande bromsar in, ökande konkurrenstryck, horisontell uppdelning av marknaden, och fallande marginaler. Detta enligt Affärsvärlden som räknar med att Nokia kommer att tappa marknadsandelar inom mobiltelefonerna. Marginalerna för telefonerna beräknas kunna sjunka nedåt 12 procent. Vinsten före goodwill och engångsposter för år 2002 ger ett P/E-tal på knappt 17. Aktien anses vara mer än fullvärderad och rekommendationen blir sälj.
Kurs då rekommendationen gavs:
145 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser