Nokia fortsatt stark

Datum: 2001-03-16 11:30

Den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers spår att Nokia kommer att utvecklas som index den närmsta tiden.

Lehman hade prognostiserat ett resultat något under bolagets faktiska. Banken spår att mobiltelefonerna kan dra nytta av en stark försäljningsmix samt kostnadsnedskärningar. Lehman spår en vinst på 0,74 euro i år och nästa år förväntas vinsten ha ökat till 0,96 euro. På längre sikt spår banken att asiatiska konkurrenter kan orsaka skada på Nokia men detta ses inte idag som något större hot. Trots nyheterna väljer banken att behålla sin riktkurs på 270 kronor, samtidigt som rekommendationen ”som index” kvarstår.
Kurs då rekommendationen gavs:
246,5 kr
Riktkurs:
270 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser