Nokia fortsatt osäkert

Datum: 2001-09-17 00:13

Det svenska analyshuset Redeye upprepar sin rekommendation att minska i Nokia.

Nokia har lättat något på den akuta oron då man meddelar att vinsten kommer att nå upp till marknadens förväntningar. Omsättningen blir däremot inte lika hög som förväntat. På mobilsidan spår Redeye att Nokia eventuellt kommer att tappa ytterligare en del av sina marknadsandelar på grund av ett sämre produktutbud. I år kommer vinsten per aktie att uppgå till 0,59 euro. Analysfirman påpekar att värderingen har kommit ned ordentligt. Det osäkra omvärldsläget och dess påverkan på ekonomin samt risken för minskade marknadsandelar gör dock att rekommendationen minska upprepas.
Kurs då rekommendationen gavs:
150 kr

Rekommendation från: Redeye

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser