Nokia fortsatt osäker

Datum: 2001-09-26 11:25

Den franska storbanken BNP Paribas upprepar sin neutrala syn på Nokia i en färsk analys.

BNP sänker sina utsikter för årets och nästa års lönsamhet på grund av oro för en svagare marknad för Nokias nätdel. Försäljningen kommer enligt banken att påverkas negativt av en allmän oro på marknaden samtidigt som GPRS lanseringen kommer att vara långsammare än väntat. Marginalsidan kommer att påverkas negativt av de lägre volymerna samtidigt som bolaget har fasta kostnader som inte sjunker med orderingången. Årets vinstestimat skruvas ned med 4,5 procent till 6,36 kronor per aktie. Nästa år tonas också förväntningarna ner och nu spår BNP en vinst på 7,15 kronor per aktie, vilket är en sänkning med 13,5 procent. Riktkursen sätts till 190 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
178 kr
Riktkurs:
190 kr

Rekommendation från: Exane BNP

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser