Nokia fortsatt bra

Datum: 2002-04-19 13:53

Deutsche Bank upprepar rekommendationen starkt köp för Nokia efter bolagets rapport.

De fundamentala faktorer som ligger till grund för den bedömningen har inte förändrats i och med torsdagens rapport. Dessa faktorer är möjligheten att bedöma när nästa produktlivscykel börjar och när momentum för försäljningen återvänder, skriver Deutsche Bank. Banken anser vidare att bolagets produktmix kommer att bidra till en 28 procentig vinsttillväxt nästa år.
Kurs då rekommendationen gavs:
180 kr

Rekommendation från: Deutsche Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser