Nokia bra val

Datum: 2002-04-12 12:06

Soundwiew Technology Group rekommenderar starkt köp i Nokia.

Soundwiew Technology spår att Nokia kommer att behålla sin position på mobiltelefonmarknaden. Däremot spår analyshuset att den kommande rapporten kan komma att visa upp svaghetstecken på systemsidan. Fokus ligger nu på att se hur Nokia klarar av det andra kvartalet, menar analyshuset. I år spås en vinst per aktie på 7,73 kronor. Detta innebär ett p/e-tal på 25. Nästa års prognoser pekar på ett p/e-tal kring 20.
Kurs då rekommendationen gavs:
192 kr

Rekommendation från: Wit Soundview

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser